Regulamin - wyciąg

 

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne,

 2. Zajęcia będą prowadzone przez cały rok szkolny,

 3. Opłaty miesięczne za uczestnictwo należy wnosić na konto do dnia 10 każdego miesiąca /przez wszystkie miesiące roku szkolnego/

 4. Za opuszczone zajęcia pieniądze nie będą zwracane (możliwość odrobienia zajęć),

 5. Rezygnacja może być dokonana w każdej chwili, obowiązuje ona od początku następnego miesiąca. Rezygnacji z zajęć można dokonywać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub osobiście za potwierdzeniem pisemnym. Przy braku wyżej wymienionej formy rezygnacji z zajęć będą pobierane opłaty za uczestnictwo w zajęciach.

 6. Uczestnicy zajęć bezwzględnie muszą zgłaszać instruktorom wszelkie urazy oraz niedyspozycje, jakie wystąpią w trakcie zajęć,

 7. W trakcie zajęć z względu na bezpieczeństwo i realizację planów szkoleniowych uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom instruktorów.

 8. Przy obniżeniu liczby uczestników na zajęciach zastrzegamy sobie prawo do łączenia grup i zmiany godzin zajęć.

 9. Opiekunowie oświadczają że dzieci są zdrowe i nie mają przeciwwskazań do udziału w zajęciach pływania. Prosimy o wykonanie badań lekarskich.

 10. Uczestnicy w trakcie zajęć są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 11. Wszelkie zmiany w wyżej wymienionych zasadach wymagają formy pisemnej,

 12. Szkółka zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy na prowadzenie zajęć z dzieckiem bez podania przyczyn z okresem miesięcznego wypowiedzenia.